Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Đào Tạo Liên Tục - Chứng Chỉ "Kỹ Thuật Xét Nghiệm Vi Sinh Lâm Sàng" Năm 2023

Ngày đăng:  14/06/2023

 
Lượt xem: 2810

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục "Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng" năm 2023

Chi tiết xin xem file đính kèm:

Đăng bởi: P. Chỉ đạo tuyến

[Trở về]

Các tin khác