Bấm vào hình để xem kích thước thật

Nhiều trẻ nhỏ không được tầm soát chậm phát triển

Ngày đăng:  15/07/2018

 
Lượt xem: 4739

Các bác sĩ cho rằng tầm soát trẻ nhỏ để xem kỹ  năng cơ bản mà chúng đang học.. Nhưng chỉ có 17% trẻ có làm kiểm tra quan trọng này ở một số nới ở Hoa Kỳ.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học John Hopkins ở Baltimore nói rằng nhìn chung, có ít hơn 1//3 trẻ em dưới 3 tuổi ở Hoa Kỳ có tầm soát vấn đề về phát triển được khuyến cáo.

Và họ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các bang, Oregon thì đứng đầu và Missippi đứng cuối.

Đồng tác giả nghiên cứu-Christina Bethell -điều hành   Child and Adolescent Health Measurement Initiative tại Trường Y tế công cộng  Hopkins' Bloomberg nói rằng”ngay cả những bang tốt nhất, chỉ một nửa trẻ em được tầm soát và. theo dõi. Chúng tôi vẫn còn con đường dài để di.”

Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo tầm soát để nhận dạng chậm phát triển ở một số lãnh vực như kỹ năng vận động nhỏ (không thể cầm được viết chì?”) và kỹ năng vận động lớn (trẻ có đang đi không?”)

Kỹ năng xã hội và hành vi như là nói chuyện, cũng nên được đánh giá ở giai đoạn sớm.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích số liệu của năm 2016 và thấy rằng chỉ 30% trẻ 9 đến 35 tháng có tầm soát phát triển trong năm qua. Và chỉ 37% có theo dõi phát triển.

Các nhà nghiên cứu nói rằng chưa tới 1//5 có cả tầm soát và theo dõi, trong khi chỉ hơn ½ là không có gì hết.

Tầm soát được định nghĩa là hỏi cha mẹ để hoàn thành bảng câu hỏi về quan sát hoặc những quan ngại về phát triển.. Theo dõi được định nghĩa như là hỏi cha mẹ những quan ngại về sự phát triển.

Những bang khác nhau về tỉ lệ tầm soát và theo dõi cao nhất là 40 % hoặc là cao hơn.. Ví dị như, tỉ lệ tầm soát là 59% ở Oregon và 17% ở Mississippi.. Tỉ lệ theo dõi là 61% ở Oregan và 19% ở Mississippi.

Theo Bethell thì việc xác định kém phát triển ở giai đoạn sớm là quan trọng để giúp đỡ trước tuổi đến trường, khi những vấn đề như vậy có thể ảnh hưởng đến việc học và có những hệ quả về sau.

Bethell nói trong bản tin của trường rằng” Chúng ta cần tạo ra những hệ thống hiểu để tối ưu hóa phát triển của trẻ sớm trong 1000 ngày đầu đời, mà chúng ta biết là nó quan trọng đáng kể cho trẻ và với sức khỏe dân số

Nghiên cứu được xuất bản trực tuyến trên tờ JAMA Pediatrics…

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)

[Trở về]

Các tin khác