Bấm vào hình để xem kích thước thật

Anh em ruột gắn bó với nhau có thể làm dịu cái đau của khủng hoảng gia đình

Ngày đăng:  01/07/2018

 
Lượt xem: 4696

Mối quan hệ tốt giữa anh chị em có thẻ giúp họ thích ứng với xung đột giữa cha mẹ.

Tham gia nghiên cứu có 236 gia đình với cha, mẹ và ít nhất 2 trẻ nhưng không phải sanh đôi. Trẻ ở khoẳng 12 đến 14 tuổi, và hầu hết các gia đình là da trắng và ở tầng lớp trung lưu.

Patrick Davies, người đứng đầu nghiên cứu, giao sư tâm lý tại Đại học Rochester , New York nói hầu hết trẻ kkhoong chỉ lớn lên cùng nhau, mà cò có nhiều thời gian tương tác với nhau hơn với các thành viên khác trong gia đình.

Trẻ em trong nghiên cứu quan sát cha mẹ của chúng thảo luận các chủ đề bất đồng nhau, và chúng báo cáo lại những rối loạn đáp ứng lại sau đó, và một năm sau các nhà nghiên cứu thấy rằng những trẻ có mối liên hệ tốt với anh chị em thì có ít đáp ứng rối loạn, mặc dù học chỉ thấy trong mối quan hệ hơn là mối tương quan nguyên nhân-hậu quả.

Nghiên cứu được xuất bản gần đây trên tờ Child Development.

Davies giải thích trong ấn bản mới rằng “Chúng tôi đã cho thấy có mối liên hệ tốt với anh hoặc chi hoặc em đã giảm tổn thương cho những người trẻ tiếp xúc với khủng hoảng giữa cha mẹ qua việc giảm qua việc giảm chiều hướng bị rối loạn trong đáp ứng với những bất đồng giữa cha mẹ sau này.”

Các nhà nghiên cứu thêm rằng bởi vì hầu hết các gia đình trong nghiên cứu là da trắng và trung lưu, kết quả có thể không phù hợp với những gia đình ở các chủng tộc khác hoặc ở các tầng lớp khác.

Vẫn còn mối quan hệ với anh chị em bảo vệ trẻ chúng ta xác định mối quan hệ tốt như là cái bao gồm sự ấm áp và kỹ năng giải quyết vấn đề hoặc như là cái mà nó ở mức độ thấp của sự tháo gỡ khủng hoảng  hoặc dần dần ngưng nó, Meredith Martin, đồng tác giả nghiên cứu, phó giáo sư tâm lý của trường Đại học Nebraska-Lincoln nói.

Củng cố mối quan hệ anh chị em ruột có thể không chỉ tăng cường sự thích ứng tâm lý của trẻ em, mà còn cho các phương thức tiếp cận mới mà còn trung hòa những nguy cơ liên quan đến việc chịu đựng những chống đối và những khủng hoảng không giải quyết được giữa cha mẹ.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo Child Development)

[Trở về]

Các tin khác