Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Đấu thầu

Ngày đăng:  01/07/2014

 
Lượt xem: 7068

Quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu...

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật đấu thầu (43/2013/QH13)

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác