Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Lao động 2019

Ngày đăng:  03/10/2022

 
Lượt xem: 2001

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm     

 

📎 File đính kèm:

Bộ Luật Lao động năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác