Bấm vào hình để xem kích thước thật

Khảo sát đặc điểm suy thận cấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 01/2002 đến tháng 12/2006

Ngày đăng:  02/07/2010

 
Lượt xem: 7449

Hoàng Thị Diễm Thúy*

Nguyễn Thế Khôi **- Nguyễn Hoàng Đại**

 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cuộc của suy thận cấp (STC) tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 01/2002 đến tháng 12/ 2006. Xác định các yếu tố tiên lượng của STC.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu trên tất cả các hồ sơ nhập viện trên trẻ  từ 1 ngày đến 15 tuổi có tình trạng STC tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ tháng 01/2002 đến tháng 12/ 2006.

       Kết quả và kết luận: Có 41 bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong thời gian nghiên cứu. STC trước thận và tại thận có tỉ lệ bằng nhau, trong đó tiêu chảy và nhiễm trùng huyết là 2 nguyên nhân hàng đầu. Nhiễm trùng huyết, suy hô hấp, suy tim, sốc, sơ sinh , toan chuyển hóa , và protid máu thấp là các yếu tố có liên quan đến tử vong trong STC.

 

SUMMARY

ACUTE RENAL FAILURE IN PEDIATRIC HOSPITAL No 2

01/2002- 12/ 2006

 Objectives: study the etiology,clinical , laboratory features,  and outcome of acute renal failure (ARF) in  all children hospitalised in Pediatric Hospital No 2 from 1/2002 to 12/2006. Evaluate the  pronostic factors of ARF .

Methods: all patients from 1 day  to 15 years old who were diagnosed ARF  in Pediatric hospital No 2 in the period from 1/2002 to 12/2006 were included. Descriptive and analysis statistics were used .

Results and Conclusions : 41 patients were included. Prerenal and intrinsic ARF with diarrhea and sepsis were two major groups of etiology. We considered that sepsis, respiratory  and cardiac failure, shock, neonate period, metabolic acidosis and low Protidemia were the effecting factors in prognosis of ARF.

 

  (*) :  Khoa Thận - Nội tiết - Bệnh viện Nhi Đồng 2

(**) : Sinh viên Y6 - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đăng bởi: BS Hoàng Thị Diễm Thúy

[Trở về]

Các tin khác