Bấm vào hình để xem kích thước thật

Vai trò của tỉ lệ vòng eo/chiều cao trong tầm soát tình trạng béo phì ở trẻ em

Ngày đăng:  07/07/2010

 
Lượt xem: 7504

 

Nguyễn Thị Thu Hậu*, Nguyễn Thị Mỹ Diệp*, Nguyễn Thu Dung*,

Mai Quang Huỳnh Mai*, Nguyễn Hoàng Thanh Uyên*, Nguyễn Thị Kim Hoàng*,

Nguyễn Thị Hoài Phương*, Nguyễn Thị Kiều Thu*

                                                             

TÓM TẮT

 

Mục tiêu: Xác định mức độ chính xác của tỉ lệ vòng eo/ chiều cao trong tầm soát tình trạng béo phì  của trẻ đến khám tại khoa dinh dưỡng bệnh viện Nhi đồng 2 và bước đầu xác định chỉ số ngưỡng của tỉ lệ này.

 

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang phân tích

 

Kết quả: mẫu nghiên cứu gồm 204 trẻ, 102 béo phì và 102 không béo phì, được chia thành 6 nhóm theo tuổi và giới, mỗi nhóm 17 trẻ(<6 tuổi, 6-<10 tuổi, ≥ 10 tuổi, nam/ nữ). WTHR ít phụ thuộc vào tuổi hơn và giới so với BMI. Chỉ số WTHR có khác biệt ở những bệnh nhân béo phì và không béo phì ở trẻ nam mọi tuổi, nữ < 6 tuổi, nữ  6 - <10 tuổi . Riêng nhóm nữ ≥ 10 tuổi thì không có sự khác biệt. Diện tích dưới đường cong ROC đều ở khoảng  0,96- 0,98, có khả năng phân cách rất tốt giữa béo phì và không béo phì. Ngưỡng chẩn đoán cho nam là 0.501 và nữ là 0.489, nữ dưới 10 tuổi là 0.502, với độ nhạy > 96 -100% và độ đặc hiệu khoảng 80%.

 

Kết luận: Có thể xem xét việc sử dụng tỉ lệ vòng eo/ chiều cao để xác định tình trạng béo phì ở trẻ em nam các lứa tuổi và nữ dưới 10 tuổi. Chỉ số này ít phụ thuộc vào tuổi và giới hơn là BMI, chính xác, đơn giản, dễ sử dụng. Để có chỉ số chính xác hơn, cần tiến hành những nghiên cứu có cỡ mẫu lớn hơn và đầy đủ các mức độ của béo phì và thừa cân.

 

 

SUMMARY

 

ROLE OF WAIST TO HEIGHT RATIO IN DETECTING CHILDHOOD OBESITY

                                               

Thu Hau Nguyen Thi, Huynh Mai Mai Quang et al.

 

Objectives: Evaluate the accuracy of the index of waist-to-height ratio (WTHR) and propose the optimal thresholds of WTHR in the definition of childhood obesity population who come to Consultation Department of Nutrition of hospital Nhi Dong 2.

 

Methods: Analyses cross section.

 

Results: The study was conducted on 204 children, 102 obeses and 102 non-obeses, were grouped into 6 groups by age and gender, each group contains 17 children. (<6 years old, 6-<10 years old, ≥ 10 years old, male/female). WTHR is less associated with age and gender than BMI. WTHR is difference in obese and non obese groups of all age boys, <6 years old girls, 6-<10 years old girls .There isn’t difference in ≥ 10 years girls group. Areas under curve of WTHR were also 0.96-0.98, were very good values of defining obesity and non obesity. The optimal thresholds of WTHR in the definition of childhood obesity were 0.501 for boys and 0.489 for girls, 0.502<10 years old girls with the sensitivity > 96 -100% and the specificity about 80%.

 

Conclusions: The use of WTHR in detecting obesity in groups of all age boys, <10 years old girls has been justified. WTHR is less associated with age and gender than BMI, is accurate, simple and easy to use. To get more accurate index, we need larger population with enough overweight and obesity degrees.

 

 

(*) Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tác giả chính : BS CK2 Nguyễn Thị Thu Hậu

 

 

 

Đăng bởi: BS Nguyễn Thị Thu Hậu

[Trở về]

Các tin khác