Bấm vào hình để xem kích thước thật

Hiệu quả của Sildenafil citrate (Viagra) trong điều trị cao áp phổi ở trẻ bị tim bẩm sinh shunt trái – phải tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngày đăng:  07/07/2010

 
Lượt xem: 11830

 

Nguyễn Trần Quỳnh Như*, Nguyễn Văn Đông*, Trịnh Hữu Tùng**

 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét hiệu quả làm giảm áp lực động mạch phổi của Sildenafil Citrate trong bệnh tim bẩm sinh có shunt trái – phải tại khoa Tim mạch – Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ tháng 12/2008 đến tháng 09/2009.

Phương pháp: Mô tả.

Kết quả: Qua khảo sát 47 bệnh nhi được sử dụng Sildenafil Citrate (Viagra) liều 2mg/kg/ngày chia 3-4 lần/ngày theo dõi trong 6 tháng, chúng tôi nhận thấy: áp lực động mạch phổi tâm thu giảm 4,36 mmHg sau 1 tháng điều trị (p<0,05); 10,43 mmHg sau 3 tháng điều trị (p<0.05); 14,89 mmHg sau 6 tháng điều trị (p<0,05); giảm tần suất bị viêm phổi và thời gian nằm viện trung bình; các tác dụng phụ của thuốc: Hạ kali máu (15%) và tăng men transaminase (20%).

Kết luận: Áp lực động mạch phổi ở trẻ bị tim bẩm sinh có shunt trái-phải giảm khi sử dụng Sildenafil Citrate, cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhi qua việc làm giảm tần suất bị viêm phổi.

Từ khóa: Tim bẩm sinh có shunt trái-phải, sildenafil citrate, tăng áp động mạch phổi

 

ABSTRACT

 

THE EFFECT OF THE SILDENAFIL CITRATE IN TREATING PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN WITH LEFT-TO-RIGHT SHUNT CONGENITAL HEART DISEASES AT CARDIOLOGY DEPARTMENT, CHILDREN’S HOSPITAL 2

 

Obiectives: Describe the decrease in pulmonary arterial pressure of Viagra (sildenafil citrate) in congenital heart diseases with left-to-right shunt at cardiology department, Children’s Hospital 2, from 12/2008 to 09/2009.

Materials and Methods: Cross-sectional study.

Results: Forty seven patients in our department met our criteria, using Viagra (sildenafil citrate) with the dose of 2mg/kg divided 3-4 times/day, followed up to 6 months. Diastolic pulmonary arterial pressure decreased 4.36 mmHg after one month (p<0.05), 10.43 mmHg after 3 months (p<0.05), 14.89 mmHg after 6 months (p<0.05). Decrease in frequency of pneumonia, in mean time of hospitalization duration. Side-effects of sildenafil citrate: decreased in postasiumamia (15%) and increased in transaminase (20%).

Conclusions: In conclusion, sildenafil citrate helped to decrease the pulmonary arterial pressure in children with left-to-right shunt congenital heart diseases, to improve the life quality by reducing the frequency of pneumonia.

Key words: Sildenafil citrate, left to right shunt congenital heart disease, pulmonary arterial hypertension

 

 

(*)  Khoa Tim Mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2

 (**) Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tác giả chính : BS Nguyễn Trần Quỳnh Như - Khoa Tim Mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 2


 

Đăng bởi: BS Nguyễn Trần Quỳnh Như

[Trở về]

Các tin khác