Bấm vào hình để xem kích thước thật

Kết quả điều trị lồng ruột tái phát nhiều lần ở trẻ em bằng nội soi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 08/2008 đến 09/2009

Ngày đăng:  07/07/2010

 
Lượt xem: 10538

 

BS Huỳnh Lộc Sơn*

 

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nhằm phát hiện nguyên nhân và điều trị triệt để những trường hợp lồng ruột tái phát nhiều lần ở trẻ em

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu mô tả một loạt các trường hợp. Tất cả các bệnh nhi bị lồng ruột tái phát nhiều lần (từ 4 lần trở lên) hoặc bị liên tục lồng ruột 3 lần trong thời gian ngắn (<1 tuần) tại bệnh viên Nhi Đồng 2  từ 08/2008 đến 09/2009. Khối lòng nằm bên phải (siêu âm). Mổ trong lúc đang có lồng ruột

Kết quả: Thời gian mổ trung bình là 20 ± 5 phút. Thời gian theo dõi trung bình là 10 tháng. Tỉ lệ tái phát là 10%

Kết luận:  Với phương pháp mổ nội soi, chúng tôi đã tìm ra hướng chủ đạo trong điều trị lồng ruột tái phát nhiều lần ở trẻ em

 

ABSTRACT :

RESULT OF INTUSSUSCEPTION RECURRENCES TREATMENT  WITH LAPAROSCOPY AT CHILDREN’S HOSPITAL 2 FROM 08/2008 TO 09/2009

 Huynh Loc Son, MD

Background: The risk of subsequent episodes and a lead point are common problem in ileocolic and colocolic intussusceptions with more than two recurrences. To decrease subsequent recurrences and to detect a lead point, we choose to perform an early laparoscopy for children during the intussusceptions.

 

Methods: The study enrolled twenty children with four recurrences of ileocolic and colocolic intussusceptions from November 2008 to September 2009.Three trocart were placed in umbilicus and right, left lower quadrant. We detect adhesion between the cecum and right anterior abdominal wall or mesenteric of ileum or both. We cut only the adhesion, not the appendectomy nor ileocolonic pexy.

Results: The mean operating time was 20 ± 5 min. The mean follow-up period was 10 months. Recurrence was observed 10%.

 Conclusion: In our experience, we have found that it can be easily reduced using atraumatic graspers. With laparoscopy, we believe that we had found the lead point for intussusceptions recurrences.

 

(*)Tác giả chính: BS Huỳnh Lộc Sơn - Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

 

 

Đăng bởi: BS Huỳnh Lộc Sơn

[Trở về]

Các tin khác