Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Tiêu Hủy Tài Liệu Hết Giá Trị Tại Kho Lưu Trữ Hồ Sơ

Ngày đăng:  07/05/2024

 
Lượt xem: 786

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại khoa lưu trữ hồ sơ.

Kính mời các đơn vị / nhà cung cấp gửi Hồ sơ chào giá về Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Đăng bởi: P. Hành chính quản trị

[Trở về]

Các tin khác