Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Yêu Cầu Báo Giá (TB 2325)

Ngày đăng:  20/11/2023

 
Lượt xem: 1640

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức kế hoạch mua sắm vật tư y tế - hóa chất y tế với nội dung trong file đính kèm

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo giá trong thời gian và địa điểm ghi trong file

File đính kèm:

- TB số 2325/TB-BVNĐ2

- Phụ lục

Đăng bởi: P. Vật tư - Thiết bị y tế

[Trở về]

Các tin khác