Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Kết Quả Phỏng Vấn Ngày 01/8/2023

Ngày đăng:  03/08/2023

 
Lượt xem: 3660

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 01/8/2023 (danh sách đính kèm)

Đến nhận công tác vào lúc 07g00 ngày 07/8/2023 tại P.Tổ chức cán bộ

Đăng bởi: P. Tổ chức cán bộ

[Trở về]

Các tin khác