Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Mời Chào Giá

Ngày đăng:  12/05/2023

 
Lượt xem: 2642

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu mời chào giá các mặt hàng theo phụ lục 1 đính kèm

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp mặt hàng trên tham gia gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2.

File đính kèm

- Thông báo số 793/TB-BVNĐ2

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Đăng bởi: P. Vật tư - Thiết bị y tế

[Trở về]

Các tin khác