Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Mời Chào Giá

Ngày đăng:  26/04/2023

 
Lượt xem: 1464

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023

Kính mời các đơn vị / nhà cung cấp có khả năng cung cấp máy tính tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023 gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2

Đăng bởi: P. Hành chính quản trị

[Trở về]

Các tin khác