Bấm vào hình để xem kích thước thật

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ ĂN Ở BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II

Ngày đăng:  31/05/2009

 
Lượt xem: 15873

Mục tiêu               : Xác định tỉ lệ hài lòng với chế độ ăn của bệnh viện Nhi Đồng II xác định tỉ lệ đối tượng sử dụng suất ăn như thế nào.

Phương pháp       : Mô tả cắt ngang

Kết quả                : Về chế độ cháo hầu như gần 100% bệnh nhân sử dụng và tỉ lệ hài lòng hơn 98%.  Về chế độ cơm thân nhân sử dụng nhiều hơn bệnh nhân và tỉ lệ cả hai sử dụng cũng rất cao. Điều đó cho thấy trẻ em khi đang bệnh ăn rất ít và thường ăn chung với gia đình đình để tránh lãng phí.

 

Kết luận               : Đa số bệnh nhân và thân nhân đều hài lòng về chế độ ăn của Khoa Dinh dưỡng. Chế độ cháo và bệnh lý phù hợp với nhu cầu bệnh nhân. Cần tăng cường giải thích để bệnh nhân hợp tác trong điều trị. Xem xét một số chế độ bệnh lý, đặc biệt chế độ lạt để đảm bảo điều trị, hợp khẩu vị bệnh nhân.

ABSTRACT

TO INVESTIGATE QUALITY OF DIET AT THE CHILDREN HOSPITAL NO.2

Pham Thi Manh, Nguyen Hoang Nhut Hoa, Le Thi Kha Nguyen, Huynh Thi Thu

 Quyen, Le Phuoc Hai, Le Nguyen Quoc Anh, Pham Van Hau, Nguyen Thi Thu Hau*

Objectives            : Determine the rate of satisfaction with diet at the children hospital No 2 and determine the rate of  subjects using ration like?

Methods               : Cross – section description

Results : On mode porridge almost nearly 100% of patients use and satisfaction rate of over 98%. Regime on rice relatives using more patients and both rates were very high use. This shows that when children are sick to eat little and often eat with the family home to avoid waste.

Conclusion           : Almost parents and patients were satisfied with the diet of the Deparment of Nutrition. Mode porridge and pathology consistent with the needs of patients. Should explain to strengthen cooperation in patient treatment. Consider a mode of pathology, especially crackers regime to ensure treatment, the palate patients.

*Khoa Dinh Dưỡng –Bệnh viện Nhi Đồng 2

Địa chỉ liên lạc: Phạm Thị Mãnh. Điện thoại: 0909117795. Email: nhlucky1@yahoo.com

 

Đăng bởi: Benh Vien Nhi Dong

[Trở về]

Các tin khác