Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đẩy mạnh công tác kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

Ngày đăng:  01/05/2019

 
Lượt xem: 4263

Thực hiện công văn số 957/SYT-VP ngày 04/3/2019 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh công tác kiểm soát  việc  buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác