Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời phỏng vấn (vị trí Bác sĩ nội nhi)

Ngày đăng:  15/11/2016

 
Lượt xem: 10836

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên có tên trong danh sách (đính kèm) tham dự buổi phỏng vấn vị trí: Bác sĩ nội nhi

   Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời: 

 

+ Các ứng viên (DS đính kèm) có số thứ tự từ 01 đến 11: đến

    tham dự buổi phỏng vấn

 - Thời gian:  13g00 - Thứ tư, ngày 16/11/2016

 - Địa điểm:  P. Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

 

 

+ Các ứng viên (DS đính kèm) có số thứ tự từ 12 đến 23: đến tham dự buổi phỏng vấn

 - Thời gian:  13g00 - Thứ năm, ngày 17/11/2016

 - Địa điểm:  P. Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

+ Các ứng viên (DS đính kèm) có số thứ tự từ 24 đến 35: Gặp gỡ Ban lãnh đạo BV để trao

    đổi thông tin về vị trí ứng tuyển

 - Thời gian:  13g00 - Thứ tư, ngày 16/11/2016

           - Địa điểm:  P. Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

* DANH SÁCH ĐÍNH KÈM:

 

 

 

Đăng bởi: Nguyễn Thị Thu Hân

[Trở về]

Các tin khác