Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời phỏng vấn (vị trí Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh và Bác sĩ Tai mũi họng)

Ngày đăng:  15/11/2016

 
Lượt xem: 9790

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên có tên trong danh sách (đính kèm) tham dự buổi phỏng vấn vị trí Bác sĩ (Chẩn đoán hình ảnh & tai mũi họng)

 

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên có tên trong danh sách (đính kèm) tham dự buổi phỏng vấn vị trí Bác sĩ (Chẩn đoán hình ảnh & tai mũi họng)

 

- Thời gian: 08g00 - Thứ tư, ngày 16/11/2016

- Địa điểm:  P. Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

 

  * DANH SÁCH ĐÍNH KÈM:

 

Đăng bởi: Nguyễn Thị Thu Hân

[Trở về]

Các tin khác