Bấm vào hình để xem kích thước thật

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2016

Ngày đăng:  05/03/2016

 
Lượt xem: 8972

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
 
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2016

 

 
 
 
XEM THÊM
 
1/ TỔNG  CHỈ TIÊU:    DOWNLOAD
 
2/  HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 2016:   DOWNLOAD
 

Đăng bởi: Nguyễn Thanh Ngà

[Trở về]

Các tin khác