Bấm vào hình để xem kích thước thật

Giá trị của thang điểm PRISM II trong đánh giá độ nặng trên bệnh nhân sốc sốt xuất huyết Dengue

Ngày đăng:  03/12/2010

 
Lượt xem: 10885

 

Phạm Thị Đức Lợi*, Đoàn Thị Ngọc Diệp**

 Huỳnh Khắc Luân*­,  Lê Thị Hồng Điệp ***

 TÓM TẮT

 

Mục tiêu: Xác định giá trị của thang điểm PRISM II trong đánh giá độ nặng trên bệnh nhân (BN) sốc sốt xuất huyết (SXH) Dengue nhập Khoa Cấp Cứu – Lưu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh từ 01/04/2009 đến 31/03/2010 Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả và phân tích.

Kết quả: Có 104 BN SXH độ III và 25 BN SXH độ IV được đưa vào nghiên cứu. Có 2 bệnh nhân tử vong. Có sự khác biệt về trung bình điểm số PRISM II giữa các nhóm sống (5,43 ± 5,08) và tử vong (13,5 ± 2,12), độ III (3,5 ± 2,88) và độ IV (14,08 ± 3,33), độ III không truyền đại phân tử (ĐPT) (2,98 ± 2,44) và độ III có ĐPT (4,20 ± 3,30). Có sự khác biệt về trung bình điểm số PRISM II tăng dần theo mức độ nặng giữa các nhóm; độ III không ĐPT (2,98 ± 2,44), độ III có ĐPT không tái sốc (3,77 ± 3,16), độ III có ĐPT tái sốc không tử vong (4,67 ± 2,99), độ III có ĐPT tái sốc tử vong (12), độ IV không tái sốc (13,89 ± 3,46), độ IV tái sốc không tử vong (14,60 ±  3,44), độ IV tái sốc  tử vong (15). Thang điểm PRISM II cho thấy có sự phân cách rõ giữa các nhóm sốt xuất huyết độ III-độ IV, độ IV không tái sốc - độ IV tái sốc qua diện tích dưới đường cong ROC lần lượt là 0,985 và 0,922. Thang điểm PRISM II có giá trị trong đánh giá mức độ nặng trên bệnh nhân sốc SXH qua khả năng phân cách giữa nhóm sống và tử vong với diện tích dưới đường cong ROC là 0,888 và khả năng định cỡ cho thấy sự phù hợp tương đối giữa tử vong quan sát và tử vong dự đoán.

Kết luận: Thang điểm PRISM II có giá trị trong việc đánh giá mức độ nặng trên bệnh nhân sốc sốt xuất huyết Dengue.

 

ABSTRACT:

VALIDITY OF PRISM II SCORE IN EVALUATING SEVERITY

OF DENGUE SHOCK SYNDROME IN CHILDREN

 

Objective: To determine the validity of the PRISM II score in evaluating severity of children with Dengue shock syndrome (DSS) admitted in the Emergency Ward of Children Hospital No 2 in HCM city from 01/04/2009 to 31/04/2010.

Method: prospective study.

Results: There were 104 patients with DSS grade III  and 25 patients with DSS grade IV enrolled in study. The PRISM II score (mean ± SD) showed significant difference between survival group (5,43 ± 5,08) and died group (13,5 ± 2,12), grade III group (3,5 ± 2,88 ) and grade IV group (14,08 ± 3,33 ), grade III without colloid perfusion group (2,98 ± 2,44) and grade III with colloid perfusion group (4,20 ± 3,30). There are significant differences of the PRISM II score (mean ± SD) in increasing severity of groups; grade III without colloid perfusion group (2,98 ± 2,44), grade III with colloid without relapsing shock group (3,77 ± 3,16), grade III with colloid relapsing shock and survival group (4,67 ± 2,99), grade III with colloid relapsing shock and died group (12), grade IV without relapsing shock group (13,89 ± 3,46), grade IV with relapsing shock and survival group (14,60 ±  3,44), grade IV with relapsing shock and died group (15). Receiver operating characteristic (ROC) curve for the PRISM II score shows good discrimination (Az= 0,985) for discerning grade III group from grade IV group, (Az= 0,922) for discerning grade IV without relapsing shock group from grade IV with relapsing shock group. The PRISM II score have validity in evaluating severity of patients with DSS by showing good discriminative power for discerning survival group from died group with the area below ROC curve is 0,888 and calibration shows the relative agreement of observed and expected (predicted) mortality rates.

Conclusion: The PRISM II score is a good tool of severity assessment for DSS in children.

 

 (*) Bác sĩ Khoa Cấp Cứu - Lưu Bệnh viện Nhi Đồng 2.

(**)  Bộ môn Nhi – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

(***) Điều dưỡng Khoa Cấp Cứu - Lưu Bệnh viện Nhi Đồng 2.

 

Đăng bởi: BS. Phạm Thị Đức Lợi

[Trở về]

Các tin khác