Bấm vào hình để xem kích thước thật

Mô tả bước đầu phẫu thuật điều trị tật lỗ tiểu thấp thể trước theo phương pháp Duplay- Snodgrass

Ngày đăng:  01/07/2010

 
Lượt xem: 8777

 

BS. Nguyễn Văn Quang*, BS. Phạm Ngọc Thạch*,

BS. Ngô Tấn Vinh*, BS. Phan Tấn Đức*

 

TÓM TẮT

       Mục tiêu : Mô tả kết quả bước đầu áp dụng điều trị lỗ tiểu thấp thể trước theo phương pháp Duplay – Snodgrass tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

         Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu mô tả không đối chứng từ tháng 1/ 2006 đến 1/2008 tại BV Nhi Đồng 2.

        Kết quả: 72 bệnh nhi được điều trị: Có 21 bệnh nhân bị biến chứng sau 6 tháng hậu phẫu, chiếm tỷ lệ biến chứng chung là 21/72 (29%). Trong đó có 14  bệnh nhân bị rò niệu đạo (19%), 6 bệnh nhân hẹp lỗ tiểu (8%) và 1 bị tụt lỗ tiểu (1,3%).

        Kết luận: kết quả ban đầu áp dụng tạo hình niệu đạo theo phương pháp Duplay-Snodgrass cho lỗ tiểu thấp thể trước áp dụng tại bệnh viện Nhi Đồng 2 cho kết quả tốt.

SUMMARY

THE FIRST RESULTS  IN  USING DUPLAY- SNODGRASS  TECHNIQUE FOR ANTERIOR HYPOSPADIAS IN THE CHILDREN’S HOSPITAL NO. 2

 

Objective: to describe the first  results in using Duplay- Snodgrass technique for anterior hypospadias

Methods: prospective descriptive study

Results: from Jan/2006 to Jan/2008, 72 patients were treated by Duplay- Snodgrass technique. Posoperative complications included  urethral fistules in 14 cases(19%), meatal stenosis in 6 cases(8%) and one meatal slipdown(1,3%).

Conclusions: Postoperative complications rate could be accepted, the results in using Duplay- Snodgrass technique for anterior hypospadias is good.

 

(*) : Khoa Ngoại Niệu, BV Nhi Đồng 2

Đăng bởi: BS Nguyễn Văn Quang

[Trở về]

Các tin khác