Bấm vào hình để xem kích thước thật

V/v Chấn chỉnh thái độ ứng xử của công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ

Ngày đăng:  20/09/2019

 
Lượt xem: 2834

Thực hiện công văn số 4567/SYT-TCCB NGÀY 21/8/2019 của Sở Y tế và công văn số 3212/UBND-VX ngày 02/08/2019 của UBND TP.HCM về việc chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ. Ban Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản liên quan triển khai đến các khoa, phòng, đoàn thể và toàn thể CCVC-NLĐ trong bệnh viện nghiêm túc thực hiện công văn chỉ thị của SYT và UBND thành phố với các nội dung sau:

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác