Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo áp dụng hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa tại BV.NĐ2

Ngày đăng:  23/07/2019

 
Lượt xem: 4530

Căn cứ theo QĐ số 2831/QĐ-BYT ngày 04 tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫnQuy trình kỹ thuật nhi khoa...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* File đính kèm:

    - QĐ 2831/QĐ-BYT về ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa
 - Quy trình kỹ thuật ban hành kèm 2831/QĐ-BYT

 

 

P.  Kế hoạch tổng hợp

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác