Bảng giá thay đổi áp dụng thông tư 39 từ ngày 15/12/2018 (bệnh nhân BHYT) 18/12/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thay đổi áp dụng thông tư 39 từ ngày 15/12/2018 - BN BHYT (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn