Thông báo nghĩ Lễ 30/4 và 1/5 28/04/2011

 

Tác giả: Phòng KHTH

Tập huấn hướng dẫn tiếp nhận, thu dung,chẩn đoán và điều trị cúm A (H1N1 và H5N1) 06/04/2011

Thực hiện theo kế hoạch phòng chống bệnh cúm A/H1N1, H5N1 của bệnh viện Nhi Đồng 2, kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 17/08/2009 của Ủy Ban Nhân Dân  và công văn số  1275/SYT – NVY của Sở Y tế gửi BV.NĐ2, Phòng Kế hoạch Tổng hợp phối hợp với Khoa...

Tác giả: Phòng KHTH

<<  < 14 15 16