Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đánh giá xử trí ban đầu trong chấn thương sọ não theo phân nhóm Masters tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ năm 2003 đến 2005

Ngày đăng:  10/06/2010

 
Lượt xem: 8051

 

Phan Thị Thanh Huyền*, Bùi Văn Đỡ*, Phạm Lê An**, Tập thể khoa cấp cứu*

 

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá xử trí ban đầu trong chấn thương sọ não (CTSN) theo phân nhóm Masters

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, cắt ngang mô tả và phân tích

Kết quả: Hồi cứu 313 cas CTSN từ 01/2003-12/2005 tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Đồng 2 chiếm 84,8% trẻ ≥ 2 tuổi, nam/ nữ =1,5/ 1. Té, tai nạn giao thông là những nguyên nhân chính gây CTSN. Phân nhóm Masters rất có ý nghĩa thống kê (P <0,05) ở trẻ ≥2 tuổi trong phân loại, chỉ định xử trí ban đầu, kết quả CT scan, chỉ định phẫu thuật và kết quả điều trị. Thang điểm Glasgow là điểm cơ bản trong đánh giá và theo dõi diễn tiến điều trị CTSN.

Kết luận: Cần ứng dụng rộng rãi phân nhóm Master trong chấn CTSN, nhất là nhóm trẻ ≥ 2 tuổi

 

SUMMARY

EVALUATION OF PRIMARY MANAGEMENT IN THE HEAD INJURIES FOLLOWING
OF MASTERS, CLASSIFICATION

Phan Thi Thanh Huyen, Bui Van Do, Pham Le An et al.

Objective: Evaluation of primary management in the head injuries following of Masters, classification

Patient and method: retrospective, crosstable and analyse

Results:This retrospective study of 313 cases of head injuries in the Emergency Department of the Hospital of Children No 2, from Jan/2003 to Dec/2005, reveals approximately 84.8% cases occurring in children ≥2 years old; Male/ Female ratio = 1.5/1. The most common causes of head injuries are falls and traffic accidents. The Masters, classification has a statistically significative difference (p < 0.05) in the group of children ≥ 2 years old, including of classification, indication of primary management, results of head CT scan, neurosurgical indication and outcome. Glasgow coma scale plays an important role in evaluating and following-up the management of head injuries.

Conclusion: Need to apply the Masters’ classification in head injuries, special for the group of children ≥ 2 years old.

 

(*)  : Bệnh viện Nhi Đồng 2

(**): Bộ môn Nhi – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng bởi: BS Phan Thị Thanh Huyền

[Trở về]

Các tin khác