Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đặc điểm dị dạng vòng mạch – Băng treo mạch tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 01/2001 đến 06/2006

Ngày đăng:  10/06/2010

 
Lượt xem: 9904

 

Trần Quỳnh Hương*, Nguyễn Phương Hòa Bình*

 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm của dị dạng Vòng mạch - Băng treo mạch.

Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca bằng hồi cứu và tiền cứu.

Kết quả: 9 ca: 3 ca ĐMC đôi, 2 ca ĐMC bên phải, 4 ca BTĐMP; 2 đến 28 tháng. Giới nam 5 ca. Triệu chứng xuất hiện từ giai đoạn sơ sinh: 5 ca. LS gồm thở rít, khò khè tái phát. CT scan dựng hình có giá trị CĐ. 3 ca điều trị PT. 1 ca tử vong.

Kết luận: Vòng mạch - Băng treo mạch có triệu chứng cần được CĐ sớm và điều trị PT.

 

Từ viết tắt: BTĐMP (băng treo động mạch phổi), BN (bệnh nhi), KQ (khí quản), PQ (phế quản), ĐMC (động mạch chủ), SHH (suy hô hấp), LS (lâm sàng), CĐ (chẩn đoán), PT (phẫu thuật).

 

SUMMARY

CHARACTERS OF VASCULAR RINGS - VASCULAR SLINGS AT CHILDREN’S HOSPITAL NO2, FROM 01/2001 TO 06/2006.

Tran Quynh Huong, Nguyen Phuong Hoa Binh

Objective: Characters of Vascular Rings - Vascular Slings.

Method: Retrospective and prospective descriptive study.

Results: 9 infants: 3 Double aortic arch, 2 Right aortic arch, 4 Pulmonary artery sling; 2 to 28 mo. 5 males. Onset of symptoms was in the neonatal period (5 cases). Clinical picture includes stridor, wheezing. CT scan with 3D reconstruction is essential. 3 cases of vessel operation. 1 died.

Conclusions: It is necessary to have an early diagnosis and surgery for Vascular Rings - Vascular Slings symptomatic.

 

 * Bệnh viện Nhi Đồng 2

Đăng bởi: BS Trần Quỳnh Hương

[Trở về]

Các tin khác