Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đặc điểm bệnh lý túi thừa Meckel tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 01/2001 đến tháng 03/2007

Ngày đăng:  05/07/2010

 
Lượt xem: 11746

 

Nguyễn Tuấn Khiêm*

 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh lý túi thừa Meckel tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Có 66 bệnh nhi được chẩn đoán bệnh lý túi thừa Meckel. Tuổi trung bình là 5,8 ± 4,2, nhỏ nhất là 3 ngày, lớn nhất là 15 tuổi. Tỉ lệ nam/nữ là 3,7/1. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là đau bụng (81,8%), ói (77,3%) và xuất huyết tiêu hóa dưới (24,2%). Viêm túi thừa Meckel có 19/66 trường hợp, tỉ lệ 28,8%, tắc ruột, lồng ruột do túi thừa Meckel có 18/66 trường hợp, tỉ lệ 27,2%, xuất huyết tiêu hóa dưới do túi thừa Meckel có 16/66 trường hợp, tỉ lệ 24,2%, viêm phúc mạc do thủng túi thừa Meckel có 13/66 trường hợp, tỉ lệ 19,7%. Mô hồi tràng chiếm tỉ lệ 69,7%, mô dạ dày lạc chỗ chiếm tỉ lệ 24,3%, mô tụy lạc chỗ 6%. Kết quả điều trị: khỏi bệnh 97%, tử vong 3% (2/66 trường hợp).

Kết luận: Túi thừa Meckel là một bệnh hiếm gặp. Việc chẩn đoán sớm  bệnh lý túi thừa Meckel thường gặp nhiều khó khăn. Nếu có những triệu chứng gợi ý như đau bụng, nôn ói hay xuất huyết tiêu hóa dưới thì chúng ta cần chú ý về bệnh lý này và nên cho các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán xác định và điều trị sớm nhằm hạn chế các biến chứng xảy ra.

 

SUMMARY

MECKEL’ S DIVERTICULUM IN THE CHILDREN‘S HOSPITAL NO 1 AND NO 2 FROM 1/2001 TO 3/2007

       

Objective:  Epydemiology, clinical, laboratory and treatment of Meckel's diverticulum at Chidren’s Hoppital number 1 and 2.

Method : Retrospective study.

Results: 66 patients had symptoms. Mean age was 5,8 ± 4,2, the youngest paitient was 3 days old, the oldest was 15 years old. The male-female ratio was approximately 3,7:1. The most common presenting symptoms were abdominal pain (81,8%),vomiting (77,3%) and lower gastrointestinal bleeding (24,2%). Diverticulitis: 28,8%; intestinal obstruction and volvulus : 27,2%; haemorrhage (24,2%). Colonic: 69,7%, ectopic gastric mucosa: 24,3%, pancreatic: 6%.result of treatment: recover 97%, death: 3%.

Conclusion: Meckel’s diverticulum is race. The early diagnosis of Meckel’s diverticulum is very different. We have to note Meckel’s diverticulum when there are many symptoms: abdominal pain, vomiting, lower gastrointestinal bleeding, we have to performe   essential laboratories  to exactly diagnosis to treat earlier to reduce complications.

 

(*) : Bệnh viện Nhi Đồng 2

 

Đăng bởi: BS Nguyễn Tuấn Khiêm

[Trở về]

Các tin khác