Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Bổ Sung

Ngày đăng:  12/05/2023

 
Lượt xem: 1553

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế - y dụng cụ theo danh mục đính kèm tại Phụ lục 1

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp mặt hàng theo danh mục trên, tham gia gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2

File đính kèm:

- Thông báo số 792/TB-BVNĐ2

- Phụ lục 1

Đăng bởi: P. Vật tư - Thiết bị y tế

[Trở về]

Các tin khác