Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Mời Chào Giá

Ngày đăng:  21/03/2023

 
Lượt xem: 1677

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu mời chào giá các mặt hàng theo phụ lục 1 đính kèm.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trong file đính kèm.

File đính kèm:

- Số 402/TB-BVNĐ2

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

Đăng bởi: P. Vật tư - Thiết bị y tế

[Trở về]

Các tin khác