Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Mời Chào Giá Gói Thầu

Ngày đăng:  20/02/2023

 
Lượt xem: 1416

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Bảo trì camera và Hệ thống báo cháy tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2023-2024 (Chi tiết hạng mục trong Phụ lục đính kèm)

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ trên, gửi hồ sơ chào giá về Phòng Hành chính Quản trị theo thông tin trong thông báo đính kèm.

File đính kèm:

- Thông báo: Số 206/TB-BVNĐ2

- Phụ lục đính kèm

Đăng bởi: P. Hành chính quản trị

[Trở về]

Các tin khác