Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo xét tuyển Viên chức năm 2021

Ngày đăng:  22/12/2021

 
Lượt xem: 13014

      Căn cứ công văn số 9483/SYT-TCCB ngày 17 tháng 12 năm 2021 của SYT về thống nhất kế hoạch Tuyển dụng Viên chức năm 2021 của Bệnh viện Nhi đồng 2;

      Căn cứ kế hoạch số 156/KH-BV.NĐ2 ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bệnh viện Nhi đồng 2 về xét tuyển Viên chức năm 2021;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo tổ chức Xét tuyển Viên chức năm 2021 với các nội dung (đính kèm) sau:

      1.  Thông báo xét tuyển Viên chức năm 2021 của Bệnh viện Nhi đồng 2

      2.  Bảng tiêu chí tuyển dụng

      3.  Hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển

      4.  Phiếu đăng ký dự tuyển Viên chức

 

📬  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ (☎ Số ĐT nội bộ: 205)

      Trân trọng.

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác