Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xây dựng đề án, lập hồ sơ triển khai gói thầu thuê dịch vụ Hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT tổng thể vào các hoạt động quản lý, KCB, công tác tuyến

Ngày đăng:  07/05/2021

 
Lượt xem: 968

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo đến các đơn vị có năng lực tham gia gói thầu: xây dựng đề án, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT tổng thể vào các hoạt động quản lý, khám chữa bệnh, công tác tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📎 File đính kèm: Thông báo mời đơn vị tư vấn

              Trân trọng.

 

Đăng bởi: Hân nguyễn

[Trở về]

Các tin khác