Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo: tiếp nhận hồ sơ cung ứng thực phẩm, sữa,mỹ phẩm, vật tư y tế cho nhà thuốc bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2020

Ngày đăng:  20/11/2020

 
Lượt xem: 2408

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo tiếp nhận hồ sơ  cung ứng thực phẩm, sữa, mỹ phẩm,vật tư y tế cho nhà thuốc bệnh viện năm 2020.

Đăng bởi: Ban website

[Trở về]

Các tin khác