Bấm vào hình để xem kích thước thật

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ DỰ PHÒNG NHIỄM ĐỘC DIOXIN QUA THỰC PHẨM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG NĂM 2009.

Ngày đăng:  31/05/2009

 
Lượt xem: 8475

Mục tiêu              :  Tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về dự phòng nhiễm Dioxin qua thực phẩm.

Phương pháp      :  Nghiên cứu cắt ngang mô tả

Kết quả               : Cho thấy nhận thức và thực hành của người dân về vấn đề này còn hạn chế. Tuy nhiên, đa số người dân đều có thái độ tích cực trong việc dự phòng nhiễm Dioxin.

 

Kết luận              : Chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, thực hành của người dân về dự phòng nhiễm chất độc màu da cam qua thực phẩm.

ABSTRACT:

KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE OF LOCAL RESIDENT ON PREVENTING DIOXIN EXPOSURE THROUGH FOODS AT TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL IN 2009

Tran Van Kiet, Ta Van Tram et al*

Objectives                    : Describe knowledge, attitude and practice of 400 people on Dioxin and measures to prevent Dioxin exposure through foods.

Methods                       : Cross sectional study

Results                         : Show that knowledge and practice of local people on Dioxin and preventive measures have limited. However, they have a very positive attitute toward prevention.

Conclusion                   : Appropriate measures are recommended by the authors in this study for prevention Dioxin exposure through foods.

*Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Tác giả chính: Trần Văn Kiệt

Địa chỉ liên lạc: TS Tạ Văn Trầm . Điện thoại:  0913771779

 

Đăng bởi: BVĐK.Tiền Giang

[Trở về]

Các tin khác