Bấm vào hình để xem kích thước thật

KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ DỊ ỨNG Ở TRẺ EM TẠI KHOA CẤP CỨU BV NHI ĐỒNG 2

Ngày đăng:  31/05/2009

 
Lượt xem: 6065

Mục tiêu : Xác định tỉ lệ thân nhân có kiến thức và thái độ đúng về bệnh dị ứng ở trẻ em.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Từ những số liệu trên cho ta thấy, 57% ngừơi trả lời biết rằng tác nhân gây dị ứng là thức ăn, 32% cho là tác nhân là thuốc, số còn lại thì không biết rõ nguyên nhân là gì. 93% người trả lời đồng ý rằng nổi mề đay là triệu chứng của tình trạng dị ứng. Còn những triệu chứng nặng của dị ứng thì người trả lời hầu như không biết.

 

Về thái độ đúng, thì  có 65% trường hợp cha mẹ đưa con của họ đến bệnh viện ngay lập tức, còn 35% thì tự mua thuốc uống điều trị tại nhà, 88% trường hợp đồng ý rằng phản  ứng dị ứng là một tình trạng nguy hiểm nếu kéo dài, trong khi đó 12% thì cho là không nguy hiểm.

Kết luận: Cần xem lại phương pháp và nội dung giáo dục sức khoẻ về bệnh dị ứng cho từng đối tượng để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

ABSTRACT

Investigating the knowledge and attitude of care givers for allergic children at the Emergency Department of Children’s Hospital 2

                                                                                      Nguyen Thi Nhung*, Tran Dac Nguyen Anh*

Objectives: To identify the frequency of care givers who have correct knowledge and attitude about allergic diseases in children.

Methods: Cross- sectional descriptive study

Results: According to the above figures, 57% of the responders are aware that foods may cause allergic reactions, 32% of them are aware of drugs as allergens. Other allergens are unknown, 93% of the answers agree that hives are the symptom of allergy. Symptoms of severe allergic reactions are not realized by the responders.

In terms of appropriate attitude, 65 % of cases brought the patients to hospital immediately and 35% self-medicated at home, 88% of cases agreed that allergic reactions are dangerous to some extent, while 12%, not dangerous.

Conclusions: Methods and contents of medical education for allergic diseases should be reviewed or considered in order to prevent avoidable severe allergic reactions.

* Khoa cấp cứu –Bệnh viện Nhi Đồng 2

Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thị Nhung. Điện thoại: 0773702505

 

Đăng bởi: Benh Vien Nhi Dong

[Trở về]

Các tin khác