Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 01/11/2019

Ngày đăng:  04/11/2019

 
Lượt xem: 7900

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo đến các ứng viên kết quả phỏng vấn ngày 01/11/2019 (đính kèm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác