Bấm vào hình để xem kích thước thật

V/v Tiếp nhận thông tin sản phẩm, vật tư, mỹ phẩm, thưc phẩm cung ứng cho nhà thuốc năm 2019

Ngày đăng:  09/09/2019

 
Lượt xem: 3447

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thông tin sản phẩm cung ứng cho nhà thuốc bệnh viện như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* File đính kèm: Danh mục thuốc và sản phẩm nhà thuốc theo yêu cầu của BV

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác