Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo công khai đấu giá tài sản

Ngày đăng:  06/08/2019

 
Lượt xem: 3003

(Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 16/2019/ĐGMN ngày 25/7/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác