Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo nội dung hội thảo sinh hoạt khoa học chuyên đề tháng 5/2019

Ngày đăng:  10/05/2019

 
Lượt xem: 1301

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng gửi đến quý đồng nghiệp chương trình Hội thảo chuyên đề tháng 5/2019 với các nội dung:

 

𝟭. 𝗩𝗶𝗲̂𝗺 𝘁𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗽𝗵𝗲̂́ 𝗾𝘂𝗮̉𝗻 𝘁𝗮̆́𝗰 𝗻𝗴𝗵𝗲̃𝗻 𝗵𝗮̣̂𝘂 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̃𝗺
(𝘉̲𝘊̲𝘝̲: 𝘉𝘚.𝘊𝘒𝘐. 𝘛𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘕𝘨𝘢̀ - 𝘒𝘩𝘰𝘢 𝘏𝘰̂ 𝘩𝘢̂́𝘱 2, 𝘉𝘝. 𝘕Đ2)

 

𝟮. 𝗥𝗼̂́𝗶 𝗹𝗼𝗮̣𝗻 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗼̛̉ 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗰𝗵𝗮̣̂𝗺 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̉ 𝗰𝘂𝗻𝗴
(𝘉̲𝘊̲𝘝̲: 𝘉𝘚.𝘊𝘒𝘐. 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘒𝘩𝘰𝘢 𝘉𝘪̀𝘯𝘩 𝘔𝘪𝘯𝘩 – 𝘒𝘩𝘰𝘢 𝘛𝘩𝘢̣̂𝘯 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 – 𝘉𝘝. 𝘕Đ2)

 

 

 

- T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲: 𝟭𝟯𝗴𝟯𝟬 - Thứ năm, ngày 𝟭𝟲/𝟱/𝟮𝟬𝟭𝟵
- Đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲:  Hội trường A - BV.NĐ2
                   14 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

 

Để phục vụ tốt cho công tác tổ chức, quý Bệnh viện, Trung tâm Y tế và các Bác sĩ có nhu cầu vui lòng đăng ký trước danh sách tham dự.

 

Thông tin liên hệ: CN. Xuân Uyên - P. Kế hoạch tổng hợp, BV.NĐ2.
- Số ĐT: (028) 38245923
- ĐTDĐ: 0392 325 441
- Email: xuan.uyenuyen@gmail.com

 

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận đào tạo: 100.000 đ/BS
   Trân trọng.

 

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác