Bấm vào hình để xem kích thước thật

Một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý

Ngày đăng:  04/01/2019

 
Lượt xem: 3101

Thực hiện văn bản số 7149/SYT-VP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Sở Y tế TP.HCM về việc phát hành Tờ gấp điện tử một số quy định về Luật Trợ giúp pháp lý;

Nhằm đảm bảo cho việc cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý cho các tầng lớp nhân dân và người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố được thường xuyên, hiệu quả. Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo "Môt số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý" của Sở Tư pháp như sau:

 

FILE ĐÍNH KÈM:

Một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác