Bấm vào hình để xem kích thước thật

Danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Theo thông tư liên tịch số 02/2017/TT-BYT)

Ngày đăng:  05/10/2017

 
Lượt xem: 20778

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 theo Thông tư liên tịch số 02/2017/TT-BYT

Đăng bởi: Nguyễn Thị Thu Hân

[Trở về]

Các tin khác