Bấm vào hình để xem kích thước thật

Mời các Điều dưỡng tham dự lớp Huấn luyện Điều dưỡng mới

Ngày đăng:  10/02/2016

 
Lượt xem: 9972

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kinh mời các Cử nhân Điều dưỡng, Điều dưỡng trung học có tên theo danh sách đến tham dự lớp huấn luyện Điều dưỡng mới bắt đầu từ ngày thứ năm 18 tháng 02 năm 2016

Địa điểm :Phòng Huấn luyện 1

Thời gian: Từ 7 giờ đến 16 giờ 30

 

Hân hạnh đón tiếp !

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác