Bấm vào hình để xem kích thước thật

Quy hoạch phát triển tổng thể bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2005 đến 2020

Ngày đăng:  01/06/2013

 
Lượt xem: 7519

Căn cứ sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện xây dựng, triển khai Quy hoạch phát triển tổng thể bệnh viện từ năm 2005 đến năm 2020.

Toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện Nhi đồng 2 cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy hoạch phát triển tổng thể đã đề ra.

Quy hoạch phát triển tổng thể bệnh viện Nhi đồng 2: Tải về tại đây

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác