Bấm vào hình để xem kích thước thật

Mời Điều dưỡng nhận công tác

Ngày đăng:  20/04/2014

 
Lượt xem: 10355

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách đến nhận công tác

lúc 7 giờ ngày thứ hai 21 tháng 4 năm 2014

Tại Hội trường A

DANH SÁCH ĐIỀU DƯỠNG
Số thứ tự Họ và tên
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Phạm Thị Thúy An
Lê Vũ Trường  An
Trần Hồ Bảo  Anh
Nguyễn Thụy Phương  Anh
Võ Thị Ngọc  Bích
Nguyễn Thị 
Lương Thanh Hiền
Lê Nữ Ngọc  Huân
Huỳnh Thị Ngọc Hường
Huỳnh Công  Khanh
Đặng Thị Ngọc  Kiều
Trần Thị Thanh  Trúc
Trần Thị Thùy  Linh
Trần Thị Trúc Ly
Phạm Thị Huỳnh  Mai
Phan Thị Thanh  Ngọc
Nguyễn Thị Bích  Ngọc
Đặng Thị Kiều Nhi
Nguyễn Ngọc Quỳnh  Như
Nguyễn Thị Kim Oanh
Đào Thị Kiều Oanh
Nguyễn Hoàng Diệu  Tâm
Lê Thị Thanh Tâm
Trịnh Thị Diệu Thân
Ngô Thị Ngọc  Thanh
Nguyễn Phương Thảo
Võ Thị Thu Thảo
Hồ Thị Thùy  Trang
Trần Thị Thùy  Trang
Nguyễn Thị Việt Trinh
Nguyễn Thị Thu Liễu
Dương Trường
Võ Hoàng Yến

Trân trọng kính mời

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác