Bấm vào hình để xem kích thước thật

Kết quả phỏng vấn Bác sĩ Khối Nội

Ngày đăng:  28/01/2014

 
Lượt xem: 11952

Kết quả phỏng vấn Bác sĩ Khối Nội

 

Mời các Bác sĩ có tên trong danh sách dưới đây có mặt tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 (Phòng Tổ Chức cán bộ) lúc 07giờ ngày 10/02/2014 để nhận Quyết Định

Đăng bởi: Nguyễn Thanh Ngà

[Trở về]

Các tin khác