Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời Điều dưỡng tham dự kiểm tra thực hành

Ngày đăng:  14/01/2014

 
Lượt xem: 9015

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách đến tham dự kiểm tra thực hành

Thời gian: 7 giờ ngày thứ tư 15 tháng 01 năm 2014

Địa điểm : Hội trường B

Các Điều dưỡng đem theo đồng phục Điều dưỡng và Chứng minh nhân dân ( hoặc thẻ có dán hình )

Hân hạnh được đón tiệp

Xin xem danh sách tại đây

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác