Bấm vào hình để xem kích thước thật

Danh sách Phỏng Vấn lần 1 - Vị trí Bác sĩ Nội Nhi

Ngày đăng:  09/01/2014

 
Lượt xem: 11267

Bệnh viện nhi đồng 2 trân trọng mời các bác sĩ có tên trong danh sách:

- Số thứ tự từ 01 đến 18   có mặt lúc 08h00 ngày 16/01/2014 

- Số thứ tự từ 19 đến 36   có mặt lúc 13h00 ngày 16/01/2014 

tại Văn Phòng PIC (Bệnh viện Nhi Đồng 2). Khi đi nhớ mang theo CMND.

 

Đăng bởi: Phòng tổ chức

[Trở về]

Các tin khác