Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời điều dưỡng dự tuyển

Ngày đăng:  08/01/2014

 
Lượt xem: 11848

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các điều dưỡng có tên theo danh sách sau đến tham dự sơ tuyển lý thuyết

Thời gian: 13 giờ ngày thứ năm 9 tháng 01 năm 2014

Địa điểm : Hội trường B

Khi đi, các điều dưỡng cần đem theo chứng minh nhân dân ( hoặc thẻ có dán hình còn giá trị sử dụng )

Hân hạnh được đón tiệp

Xin xem danh sách tại đây

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác