Văn Bản

Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 26 tháng 01 năm 2011 về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 04/07/2011

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện như sau: Xem chi tiết tại đây

Tác giả: Ban website

Thông tư 08 - Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện 04/07/2011

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ TRONG BỆNH VIỆN Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết...

Tác giả: Ban website

Kế hoạch triển khai chương trình phòng chống thiếu vitamin A năm 2011 09/05/2011

Tài liệu dành cho cán bộ phụ trách chương trình tại Quận/Huyện - Phường/ Xã và Bệnh viện/ Trung tâm có khoa Sản - Nhi

Tác giả: Phòng KHTH

Thông báo nghĩ Lễ 30/4 và 1/5 28/04/2011

 

Tác giả: Phòng KHTH

Tập huấn hướng dẫn tiếp nhận, thu dung,chẩn đoán và điều trị cúm A (H1N1 và H5N1) 06/04/2011

Thực hiện theo kế hoạch phòng chống bệnh cúm A/H1N1, H5N1 của bệnh viện Nhi Đồng 2, kế hoạch số 4188/KH-UBND ngày 17/08/2009 của Ủy Ban Nhân Dân  và công văn số  1275/SYT – NVY của Sở Y tế gửi BV.NĐ2, Phòng Kế hoạch Tổng hợp phối hợp với Khoa...

Tác giả: Phòng KHTH

Luật khám bệnh, chữa bệnh 28/03/2011

  Luật số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Cán bộ, công chức 01/01/2010

Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.  

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Bảo hiểm y tế 01/07/2009

Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia...

Tác giả: Hân Nguyễn

<<  < 23 24 25